Klinik Tıp Pediatri Dergisi- İmmünoloji

Sevgili Meslektaşlarımız,
İnsanları ve hayvanları enfeksiyon hastalıklarından koruma, çok eski tarihlerden beri bilim insanlarının araştırma konusu olmuştur. Çiçek hastalığından korunma, ‘Variolasyon’ yöntemi ile başlamasına karşın, ilk bilimsel yaklaşım İngiliz hekim Edward Jenner (1749-1823)’in gözlem ve araştırmasına dayanmaktadır. Jenner, 8 yaşındaki bir çocuğun cildine sığır çiçeği püstülü sıvısını lansetiyle uyguluyarak, hastalığa karşı kişinin bağışık olacağını ve hastalanmayacağını göstermiştir. Bağışıklık sistemi konusunda ilk bilimsel veriyi yayınlayan Jenner Bağışıklık Bilimi’nin kurucusu olarak tarihe yazılmıştır. Türkiye’de ilk immünoloji bölümü 1972 yılında İzzet Berkel tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği’nde, aynı yıl Dr. Asuman Müftüoğlu ve Dr. Birsen Yalçın Ülkü tarafından İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı’nda ve Dr. Özdemir İlter ve Dr. Günay Ezer tarafından da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda kurulmuştur. İlk kurulan İmmünoloji Anabilim Dalı ise Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde 1992 yılından bu yana faaliyettedir. Ayrıca Dr. Asuman Müftüoğlu, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyeleri ile birlikte Türk İmmünoloji Derneği’nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Türk İmmünoloji Derneği, Dünya İmmünoloji Dernekler Birliği (International Union of Immunological Societies - IUIS), Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu (European Federation of İmmunological Societies-EFIS) ve Balkan İmmünoloji Dernekleri Birliği (BAIS) üyesidir. Kuruluşundan bu yana her iki yılda bir Ulusal İmmünoloji Kongresi ve 2012 yılından itibaren ise yine iki yılda bir Uluslararası Moleküler İmmünoloji ve İmmünogenetik (MIMIC) Kongresini düzenlemektedir. Ulusal İmmünoloji ve MIMIC Kongrelerine dünyada immünoloji konusunda uzman bilim insanları da davet edilerek uluslararası işbirliği sağlanmaktadır. Türk İmmünoloji Derneği, 1982 yılında 5.ci Avrupa İmmünoloji kongresine, 2004 yılında 4. Balkan İmmünoloji Kongresine İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır.
Bu yıl Eylül ayında derneğimizin ikinci kez ev sahipliği yaptığı Avrupa İmmünoloji Kongresi (ECI 2021) COVID pandemisi sürecinde çevrimiçi düzenlenmiş ve başarı ile sonuçlanmıştır.
Derginin “İmmünoloji sayısı” olarak çıkması immünolojiye gönül veren bizleri çok sevindirmiş, temel ve klinik immünoloji uzmanlarının siz değerli okuyucular ile buluşmasına olanak sağlamıştır. Sizlere önce temel immünoloji konularını sunarak immün sistemin doğuştan kusurlarını daha iyi anlamınızı sağlamayı amaçladık. Elbette korona virüs enfeksiyonunu da
unutmadık. Viral enfeksiyon ile konak arasındaki mücadeleyi sizlere aktarmanın iyi olacağını düşündük. Kemik iliği nakli sonrasında aşı uygulamalarına yol gösterecek bir araştırma, iki
primer immün yetersizlik olgu sunumu ile immünoloji bilimine farklı pencereler açmanızı istedik. Moleküler genetik ve immünolojik laboratuvar yöntemlerindeki gelişmeler, immünoloji biliminin dev adımlar ile gelişmesine ve immün sistemin doğuştan kusurlarına her yıl çok sayıda yeni hastalıkların eklenmesine yol açmaktadır. Güncel bilgilere ulaşabilmek ve immünoloji dahil herhangi bir konuda eğitimi sürdürebilmek için dergiler büyük önem taşımaktadır. Bu sayıda konularında uzman bilim insanları immünoloji bilgilerini özenle yazıya dökerek sizlere sundular, onlara sonsuz teşekkür ediyoruz.
Bu sayının çocuk hekimleri başta olmak üzere tüm hekim dostlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yararlı olmasını diliyoruz.
Saygı ve Sevgilerimizle
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Enfeksiyon Hastalıkları
Bilim Dalı Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Günnur DENİZ
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,
İmmünoloji Anabilim Dalı