Klinik Tıp Pediatri - Neonatoloji - Mayıs-Haziran 2021

Editör: Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA

Sevgili Meslektaşlarım,
Tüm dünyada prematürite önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmekte olup, tüm doğumların yaklaşık %11’ini prematüre doğumlar oluşturmaktadır. Prematüre doğan bebek sayısı arttıkça prematüre ilişkili morbiditeler de artış göstermektedir. Günümüzde yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan prematüre bebeklerde sağ kalımın arttırılması ve ilişkili morbiditelerin azaltılması ise en önemli hedeflerden birisidir. Dünyada ve ülkemizde yenidoğan yoğun bakımındaki gelişmeler, hekim, hemşire ve ünite sayısındaki artış, alt yapı ve teknolojik ilerlemelere ek olarak Türk Neonatoloji Derneği tarafından ülkemiz için geliştirilen standart rehberleri n yaygın kullanımı ve devam eden eğitimler sonucu başta aşırı ve çok düşük doğum ağırlıklı bebekler olmak üzere prematüre bebeklerin sağ kalımında artış ile birlikte prematürite ilişkili morbiditelerde azalmalar görülmektedir.
Bu bağlamda ülkemizde prematüre ola rak dünyaya gelen ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde izlenen bebekler için mortalite ve ciddi morbiditelerin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla Klinik Tıp Pediatri Dergisi’nin “Prematürite” sayısında prematürite ve ilişkili tüm morbiditelere yaklaşımını ele almayı amaçladık. Prematüre bebeklerin doğumundan başlayarak yoğun bakımdaki yatış süreçlerinde sık karşılaşılan sorunları ayrıntılı bir şekilde güncel kılavuzlar eşliğinde sizlere sunmayı hedefledik. Bu sayıda aynı zamanda prematüre ilişkili morbiditelere ek olarak prematüre bebeğin nakli, ağrı yönetimi ve COVID-19 gibi özellikli konulara da yer verdik. Bu vesile ile ilgili güncel literatürü gözden geçirerek bölüm yazarları tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu özel sayının yenidoğan yoğun bakım ünitesinde her zaman ulaşılabilecek kaynaklardan birisi olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA

S.B.Ü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı

 

 

ISSN: 1309-0453 Cilt: 13 Sayı: 3 Mayıs-Haziran 2021
Editör: Prof. Dr. Merih ÇETINKAYA
Neonatoloji