Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaşının Önlenmesi ve İzolasyonlar Editörler : Prof. Dr. Ateş KARA Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

Geleceğimiz, çocuklarımız için her türlü olumsuzluğa rağmen,  gecesini gündüzüne katan tüm çocuk dostlarına,
Sizlerle paylaşmak istediğimiz bu el kitabımızda, ÇocukEnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen 11. Ulusal
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi kapsamında 3 - 4 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan ‘Enfeksiyon Etkenlerinin Yayılımı ve Bulaşının
Önlenmesi Kursu’ çerçevesinde değerlendirilen konularıele aldık. Hem kursun, düzenlenmesinde hem de kitabımızda, esas
olarak tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yararlanabileceği  standart önlemler, bulaşma yoluna dayalı önlemler ve izolasyonlar
ile ilgili konuların yanı sıra sık sorulan ve eğitimlerde göreceli  olarak daha az yer verildiğini düşündüğümüz izole hastanın nakli,
mantar enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik önlemler, refakatçi  ve ziyaretçiler ile ilgili önlemler, sağlık kurumuna ilk başvuru noktalarında
alınması gereken önlemler ve çevre kontrolüile ilgili önlemler konularını da ayrı başlıklar altında inceleyelim istedik.

Bizlere ilham, güç veren Prenseslere,

ISBN: 978-605-97578-3-9
1. Basım 2018