Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi Editör

Editör : Prof. Dr. Ümit TÜRSEN

Değerli Meslektaş’larım,
Kanıta dayalı dermatolojik tedavi kitabı, klinik dermatoloji pratiğinde deri hastalıklarında
yaptığımız kanıt değeri yüksek tedavileri sırayla gözden geçirmemize yardımcı olabileceği
kanısındayız. Dermatolojik tedavilerden özellikle sık gözlenen inflamatuvar deri hastalıkları,
malign ve benign deri kanserleri, bakteriyel, viral, fungal ve paraziter deri infeksiyonları,
pigmenter dermatozlar ve daha nadir gözlenen böbrek hastalıklarıyla ilişkili dermatozların
tedavisine de değinilmiştir. Bölüm yazarlarının olağanüstü ve yoğun emekleriyle hazırlanan
tablo ve şekillerle tedavi özetlenmesi, dermatoloji kliniklerinde hastalara hızlı bir şekilde
uygun tedavinin başlanabilmesine yardımcı olabileceği kanısındayız.
Saygılarımla.
 

Elektronik Kitap(PDF 978-605-69477-0-4

1. Basım 2019