30 Soruda Aşı

Editörler : Prof. Dr. Selim BADUR, Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU

Sevgili Meslektaşlarımız,

Asırlar boyu insanlar arasında kitlesel ölümlere yol açan enfeksiyon hastalıklarıile mücadelede AŞILAMANIN ayrı bir önemi bulunduğu; günümüzde temiziçme suyu kullanımından sonra en fazla yaşam kurtaran uygulamanın AŞILAMAolduğu yadsınmaz bir gerçektir. Öte yandan mortalite ve morbiditenin azaltmasınınyanısıra, AŞILAMANIN  bulaşıcı hastalıklardan korunmada en maliyet-etkinyöntem olduğunu biliyoruz. 18. yüzyılın sonlarında Edward Jenner ve Louis Pasteur tarafından bilimseltemele oturtulmaya başlanan bağışıklama uygulamaları, zaman içinde çiçekhastalığı örneğinde olduğu gibi bazı hastalıkların eradikasyonunu sağlamış;özellikle çocukluk çağı enfeksiyonlarının en azından gelişmiş ülkelerdeki görülmesıklığında önemli düşüşler kaydedilmiştir.

 

 

ISBN No: 978-605-65808-8-8

Basım Bilgisi: (1. Basım)

Sayfa Sayısı:  336

Kitap Ağırlığı : 200 gr