30 soruda Primer İmmün Yetersizlikler

Editörler : Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU, Prof. Dr. Günnur DENİZ, Prof. Dr. Selim BADUR

Değerli Meslektaşlarımız,

Primer immün yetersizlikler (PİY) doğal ve edinsel immün sistemin herhangibir yapıtaşında, kalıtsal temelli bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan, süregen ve/veya yineleyen enfeksiyonlara yol açmalarının yanısıra, otoimmünite vemaligniteye yatkınlık ile seyreden hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. İlk PİYhastalığının 1952 yılında tanımlanmasına karşın, geçen süreçte immünoloji  vegenetik bilim  dallarındaki gelişmeler sayesinde, immün sistem yapıtaşlarınınişlevlerinin  daha iyi kavranması ve sonuçta daha çok PİY hastalıklarının belirlenmesi mümkün olmuştur. Nitekim kısa süre öncesine dek immün yetersizliğe yol açtığı saptanan gen sayısı 70’in altında  iken, bu sayı günümüzde 354’e ulaşmıştır.

Yakın tarihte kaybettiğimiz sevgili Mustafa Yılmaz’ı sevgi ile daima anacağız.

Eserin ilginizi çekeceğini ve yararlı olacağını umarak, severek okumanızıdileriz.İyi okumalar... 

ISBN : 978-605-69477-8-0

Baskı Sayısı : 1. Baskı

Dil : Türkçe

Sayfa Sayısı : 300

Yayıncı : Selen Yayıncılık