30 Soruda Rotavirüs Enfeksiyonları ve Aşıları

Editörler:    Prof. Dr. Nuran SALMAN                                          Prof. Dr. Selim BADUR

Değerli meslektaşlarımız,
Rotavirüs (RV) enfeksiyonları tüm dünyada, çocukluk çağı diayerelerinin
önemli bölümünden sorumlu patolojiler olarak kabul edilmektedir.
Nitekim RV aşılarının kullanıma girmesinden önce, hem gelişmekte olan,
hem de gelişmiş ülkelerde yüzbinlerle ifade edilen olguların saptandığı;
dehidratasyona bağlı olarak, özellikle tedavi olanaklarının yetersiz olduğu
bölgelerde, RV’lerin yüksek oranlarda mortaliteye yol açtığı bilinmektedir.
Bu olumsuzluk ile mücadelede, RV aşılarının devreye girmesi önemli bir
adım olmuş; aşıların etkinliği çok sayıda çalışma ile kanıtlanmıştır.
 

ISBN: 978-605-69477-7-3 

1. Basım 2020